Volební program

1) Doma máme rádi pořádek, proto chceme

udržovat čisté a zelené město

- Chceme opravené, udržované a čisté chodníky a veřejné plochy. Nepřipustíme likvidaci stávajících zelených ploch v centru města.

- Zlepšíme péči o městskou zeleň, investujeme především do zeleně v centru města.

- Revitalizujeme Tyršovo náměstí s přesným vymezením parkovacích míst, aby nedošlo k poškozování zeleně.

- Nepřipustíme necitlivé stavební zásahy v památkové zóně našeho města.

- Zvýšíme estetiku trhů na náměstí. Prodejní pulty a přístřešky budou ladit s historickou zástavbou.

- Budeme prosazovat zapuštění kontejnerů na tříděný odpad do země.

- Podpoříme budování nových dětských hřišť a rozšíření stávajících hřišť o nové herní prvky

- Po opravě kašny Brusel, dáme konečně do pořádku celý park.


2) Doma si pomáháme a komunikujeme spolu, proto se budeme snažit

vylepšit komunikaci občanů s vedením města

Prosadíme pravidelné schůzky starosty a místostarostů s občany v jednotlivých částech města, aby měli možnost řešit s nimi aktuální problémy osobně.

- Prosadíme včasné informování občanů o schůzkách komisí na fb profilu města, aby občané měli možnost komisí se zúčastnit. Zasadíme se o to, aby nefunkční komise byly zrušeny.


3) Doma hospodaříme zodpovědně s vyrovnaným rozpočtem, budeme tedy

zodpovědně hospodařit a smysluplně investovat

- Budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, zadlužovat se budeme pouze v nevyhnutelných případech a po pečlivém zvážení. 

- Nedopustíme, aby byli ve funkci 4 místostarostové, jako to bylo v minulosti.

- Zajistíme smysluplné a maximální využití dostupných dotací.


4) Doma se cítíme bezpečně, proto chceme

zajistit dostupnou zdravotní péči a bezpečí

- Za opětovné obnovení plné funkčnosti Chrudimské nemocnice budeme, v rámci našich možností (provozovatelem je Pardubický kraj) tvrdě bojovat! Odmítáme snahy kraje o omezování péče v chrudimské nemocnici. Chrudim musí být rovnocenným partnerem Pardubického kraje při provádění všech změn, které se týkají jejích občanů.

- Zasadíme se o zřízení kyvadlové autobusové dopravy k pardubické nemocnici, abychom našim spoluobčanům zpřístupnili lékařská vyšetření bez zbytečného přesedání.

- Podporujeme rozvoj mobilní a ambulantní hospicové péče, aby klienti mohli zůstat co nejdéle v rodinném prostředí.

- Při rekonstrukci ulic budeme dbát na občany s handicapem.

- Podporujeme modernizaci bezpečnostního kamerového systému a jeho rozšíření v rizikových zónách.

- Usilujeme o obnovení služebny městské policie v Revoluční ulici.


5) Doma máme podmínky pro práci, odpočinek i zábavu, budeme se tedy snažit

zlepšit podmínky pro práci i zábavu

- Do centra se osobním autem dostanete. Zabráníme naprostému uzavření centra města před dopravou.

- Při příští rekonstrukci Široké ulice budeme prosazovat odstranění 17 schodů, které ohrožují statiku historických budov.

- Budeme usilovně pracovat na vytvoření nových parkovacích míst – tedy parkovišť nadzemních i podzemních a parkovacích domů.

- Povedeme dále jednání o obnově hotelu Bohemia včetně podzemního parkoviště.

- Při rekonstrukci ulic a sídlišť budeme dbát na to, aby se nesnížil počet parkovacích míst.

- Podporujeme vybudování severní části obchvatu.

- Prosazujeme naprosté odklonění tranzitní dopravy z obytných čtvrtí. Nelze řešit dopravní zácpy na okruhu tím, že automobily budou jezdit po úzkých silnicích a mnohdy i chodnících obytných čtvrtí, kde si mohou hrát děti.

- Prosazujeme snížení rychlosti v jednosměrných ulicích (např. Heydukova, Opletalova atd.) s ohledem na bezpečnost rezidentů, a hlavně jejich dětí.

- Podporujeme investice do vybavení a zázemí základních škol a školek

- Dostatek míst pro děti v mateřských školách by měl být samozřejmostí. Město bude spolupracovat i se soukromými školkami, aby takového stavu docílilo.

- Podpoříme revitalizaci letního kina pro různé druhy kulturních a společenských akcí.

- Provedeme kontrolu provozních výdajů Mubasa za účelem jeho oživení a ekonomické rentability.

- Budeme spolupracovat s aktivními lidmi, kteří chtějí město oživit například pouličními festivaly. Podpoříme organizaci dalších festivalů v žánrech, kterým se dosud nedostalo v Chrudimi prostoru a podpory.

- Chceme podpořit spolky a obnovit některé kulturní akce, které kvůli nedostatku financí v současné době neprobíhají (například přehlídku amatérských souborů Chrudimská opona)

- Podporujeme kulturní akce v centru města – například vánoční trhy na náměstí. Centrum města musí zůstat také centrem života a kulturního dění.

- Usilujeme o rozšíření sportovních aktivit pro veřejnost: například o prodloužení otevírací doby pro veřejnost na zimním stadionu, nebo o vybudování/ pronájem mobilního kluziště pro veřejnost.

Aktuality

 • Známe výsledky voleb!

  24.9.2022

  Chrudimáci díky Vašim hlasům obsadili krásné 4. místo a získali celkem 3 mandáty. Děkujeme!

  Zvoleni-kandidati

  Vysledky-voleb

 • Naše soutěž má vítěze!

  23.9.2022

  Naše soutěž má svého vítěze. Je jím pan Martin Vokatý, který uhádl počet našich bannerů ve městě i jejich umístění a obdržel od nás poukázku v hodnotě 1000,-  do restaurace Bowling Stromovka. Gratulujeme!

  Img-20220923-wa0006

  Img-20220923-wa0004

 • Zúčastnili jsme se Maratonu chrudimského

  17.9.2022

  Dne 17.9. 2022 jsme přispěli k vytvoření nového chrudimského a zároveň českého rekordu v etapovém maratonu, který zaznamenala Agentura Dobrý den z Pelhřimova. Účastníci zaběhli maraton za 3 hodiny, 24 minut, 47 vteřin, což dělá méně než dvě minuty na jednu etapu. (400 m) My jsme absolvovali 47.-49. etapu a navzdory chladnému a mokrému počasí jsme si to náramně užili!

  Fb_img_1663490965824

  Fb_img_1663490974882

  Img_20220920_010126

 • Kašna Brusel opět v provozu

  1.9.2022

  Dne 1.9. 2022 byly dokončeny stavební úpravy kašny Brusel v Husově ulici a kašna byla uvedena do provozu. Tím byl splněn další bod volebního programu Chrudimáků. V dalším volebním období by měl být revitalizován i samotný parčík u Centrálu, kde se tato kašna nachází.

  Kašna byla opravena dle původního návrhu architekta Květoslava Vaňka z roku 1962.

  Kašna brusel - video

  Img_20220920_010016

  Img_20220920_010052

 • Podpořili jsme chrudimské dobrovolné hasiče

  31.8.2022

  31. srpna jsme předali příspěvek ve výši 20 000,- chrudimským hasičům, kteří letos oslavují 150 let své existence, na opravu stříkačky pro děti.

  Co nás k tomu vedlo?

  Všimli jsme si, jak málo pozornosti věnují občané všem těm předvolebním bannerům, plakátům a letákům, které většinou po vybrání schránek ihned vyhazují, aniž by se na ně alespoň podívali. Přesto je jednotlivé strany, ucházející se o přízeň voličů, produkují ve velkém! A ze všech se po volbách stane odpad. Všechny strany slibují zkvalitnění životního prostředí, zeleň do města a odpadové hospodářství, které město nezatíží, a přitom vyprodukují tolik zbytečného odpadu! Proto jsme se rozhodli jít jinou cestou, omezit propagaci na minimum a peníze využít účelněji. Ostatně, jedním ze stěžejních bodů našeho programu je „zodpovědně hospodařit a smysluplně investovat“.

  Nešlo o nějak horentní částku, ale Chrudimáky nesponzoruje žádný bohatý podnikatel ani žádná velká politická strana. Za financování naší kampaně děkujeme Svobodným, dar hasičům byl z naší kapsy. Ale dali jsme ho rádi. Chápeme to jako projev uznání a poděkování za všechno, co pro nás dobrovolní hasiči dělají.

  Doufáme, že třeba pro příští volby inspirujeme další strany, aby místo vyhazování peněz za zviditelňování sebe sama přispěli na něco užitečného.

  5

  6

  8

 • Doručení petice za opětovné zajištění provozu Chrudimské nemocnice

  24.8.2022

  Dne 24.8. 2022 jsme osobně doručili petici za „Opětovné zajištění provozu Chrudimské nemocnice v plném rozsahu“ na podatelnu Pardubického kraje pro pana hejtmana JUDr. Martina Netolického, Ph.D. a na podatelnu NPK, a.s. pro pana MUDr. Tomáše Gottwalda, MHA. Petici podepsalo za pouhý měsíc jen v působnosti ORP Chrudim 7249 lidí; 490 osob podepsalo petici elektronickou. Vzhledem k tomu, že petice má více jak 1000 podpisů, očekáváme, že bude projednána na nejbližším jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 20.9.2022.

  Plné znění petice:

  My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl opětovně zajištěn provoz Chrudimské nemocnice v plném rozsahu. Požadujeme zachování lékařské péče v této nemocnici minimálně na takové úrovni, na jaké byl v době před pandemií coronaviru, obnovení činnosti oddělení, jejichž provoz byl ukončen nebo omezen, tak, aby byla nemocnice opět plně funkční. V zájmu personálního zajištění nemocnice apelujeme na zřizovatele, aby respektoval potřeby zdravotníků, kteří se dlouhodobě na péči o pacienty podílejí, především aby snížil administrativní zátěž lékařů a zajistil nemocnici kvalitní management.

  Děkujeme.

  Děkujeme všem, kdo nemocnici svými podpisy podpořili. Obrovský dík těm, kteří aktivně pomáhali se sběrem podpisů: osadním výborům v Medlešicích, Markovicích, ve Vestci a ve Vlčnově, lékařům v ordinacích, lékárnám a všem ostatním. Poděkování patří i všem starostům, kteří svým spoluobčanům podepsání petice umožnili a dali jim svobodu vlastního rozhodování.

  Img_20220918_104310

  Img_20220919_233728

 • Venkovní posezení před Ginger Coffee barem

  18.8.2022

  Vzniklo další venkovní posezení pro ty, co si rádi dají kávu a něco sladkého v Ginger Coffee Baru na nádraží. Žádost o povolení dvou venkovních stolečků s párem židliček byla nejprve zamítnuta se zdůvodněním, že

  -        dotace, která byla na rekonstrukci přednádraží, to neumožňuje

  -        Policie ČR se domnívá, že tam bude příliš úzký průchod

  -        mohly by si tam sedat „závadové“ osoby

  Úřední šiml dostal ohlávku a posezení funguje. Protože hlavní zásadou místostarosty Petra Lichtenberga, který tuto „předzahrádku“ prosadil, je, že „úředník by neměl živnostníkům házet klacky pod nohy“.

  Fb_img_1663626669202

  Fb_img_1663626685975

  Fb_img_1663626698614

  Fb_img_1663627244557