Kdo jsme

Vážení spoluobčané,

Volební uskupení CHRUDIMÁCI se opět bude ucházet o vaše volební hlasy v komunálních volbách, konaných koncem září letošního roku. Do tohoto volebního období budeme vstupovat již bez TOP09, která si našla jiného koaličního partnera.  CHRUDIMÁCI se skládají již jen z nezávislých kandidátů (25), dva jsou ze strany Svobodných občanů. Stali jsme se jasnějšími a čitelnějšími.

Naším mottem pro tyto volby je „Tady jsme doma“ – protože jsme vaši sousedé, přátelé, potkáváme se na ulici – jsme jedni z vás…. víme co vás trápí, protože to vidíme a vnímáme i my.

Jsme místní politické uskupení, prosté půtek politických stran usazených v parlamentu.

Máme své představy, ale také víme, že koalice na jakékoliv radnici musí přinášet i nezbytné kompromisy. Nicméně jsme přesvědčeni, že do komunální politiky ta celostátní příliš zasahovat nemá a ta mezinárodní již vůbec. Komunální politika má směřovat k jedinému cíli:

aby naše město vzkvétalo, aby bylo čisté, upravené, opravené a bezpečné. Aby se nám tady dobře žilo, pracovalo, studovalo, podnikalo a bavilo.

A na takovémto městě a prostředí v něm jsme připraveni pracovat.

Jsme volební uskupení č. 10 a věříme, že pokud ve volbách a u vás uspějeme, nezklameme vás, stejně jako v tomto volebním období končícím.

Děkujeme za důvěru, vážíme si jí.

Více o nás

Z volebního programu

Komunikace

- Prosadíme pravidelné schůzky starosty a místostarostů s občany v jednotlivých částech města, aby měli možnost řešit s nimi aktuální problémy osobně.

- Prosadíme včasné informování občanů o schůzkách komisí na fb profilu města, aby občané měli možnost komisí se zúčastnit. Zasadíme se o to, aby nefunkční komise byly zrušeny.

Zdravotní péče

- Za opětovné obnovení plné funkčnosti Chrudimské nemocnice budeme, v rámci našich možností (provozovatelem je Pardubický kraj) tvrdě bojovat! Odmítáme snahy kraje o omezování péče v chrudimské nemocnici. Chrudim musí být rovnocenným partnerem Pardubického kraje při provádění všech změn, které se týkají jejích občanů.

- Zasadíme se o zřízení kyvadlové autobusové dopravy k pardubické nemocnici, abychom našim spoluobčanům zpřístupnili lékařská vyšetření bez zbytečného přesedání.

Kultura

- Budeme spolupracovat s aktivními lidmi, kteří chtějí město oživit například pouličními festivaly. Podpoříme organizaci dalších festivalů v žánrech, kterým se dosud nedostalo v Chrudimi prostoru a podpory.

- Chceme podpořit spolky a obnovit některé kulturní akce, které kvůli nedostatku financí v současné době neprobíhají (například přehlídku amatérských souborů Chrudimská opona)

- Podporujeme kulturní akce v centru města – například vánoční trhy na náměstí. Centrum města musí zůstat také centrem života a kulturního dění.

Celý volební program

Aktuality

 • Ustavující zasedání Zastupitelstva města Chrudim

  24.10.2022

  V pondělí 24. října byl starostou města na další čtyřleté období zvolen František Pilný (ANO 2011). Zastupitelé dále zvolili prvním místostarostou Zdeňka Koláře (ANO 2011), druhým místostarostou Petra Lichtenberga (Chrudimáci), uvolněným radním Aleše Nunváře (Piráti) a neuvolněnými radními Evu Kleprlíkovou (ANO 2011), Jana Haase (Chrudimáci) a Daniela Lebdušku (Piráti).

  Více informací

 • Známe výsledky voleb!

  24.9.2022

  Chrudimáci díky Vašim hlasům obsadili krásné 4. místo a získali celkem 3 mandáty. Děkujeme!

  Více informací

 • Naše soutěž má vítěze!

  23.9.2022

  Naše soutěž má svého vítěze. Je jím pan Martin Vokatý, který uhádl počet našich bannerů ve městě i jejich umístění a obdržel od nás poukázku v hodnotě 1000,-  do restaurace Bowling Stromovka. Gratulujeme!

  Více informací

 • Zúčastnili jsme se Maratonu chrudimského

  17.9.2022

  Dne 17.9. 2022 jsme přispěli k vytvoření nového chrudimského a zároveň českého rekordu v etapovém maratonu, který zaznamenala Agentura Dobrý den z Pelhřimova. Účastníci zaběhli maraton za 3 hodiny, 24 minut, 47 vteřin, což dělá méně než dvě minuty na jednu etapu. (400 m) My jsme absolvovali 47.-49. etapu a navzdory chladnému a mokrému počasí jsme si to náramně užili!

  Více informací

 • Kašna Brusel opět v provozu

  1.9.2022

  Dne 1.9. 2022 byly dokončeny stavební úpravy kašny Brusel v Husově ulici a kašna byla uvedena do provozu. Tím byl splněn další bod volebního programu Chrudimáků. V dalším volebním období by měl být revitalizován i samotný parčík u Centrálu, kde se tato kašna nachází.

  Více informací

 • Podpořili jsme chrudimské dobrovolné hasiče

  31.8.2022

  31. srpna jsme předali příspěvek ve výši 20 000,- chrudimským hasičům, kteří letos oslavují 150 let své existence, na opravu stříkačky pro děti.

  Co nás k tomu vedlo?

  Všimli jsme si, jak málo pozornosti věnují občané všem těm předvolebním bannerům, plakátům a letákům, které většinou po vybrání schránek ihned vyhazují, aniž by se na ně alespoň podívali. Přesto je jednotlivé strany, ucházející se o přízeň voličů, produkují ve velkém! A ze všech se po volbách stane odpad. Všechny strany slibují zkvalitnění životního prostředí, zeleň do města a odpadové hospodářství, které město nezatíží, a přitom vyprodukují tolik zbytečného odpadu! Proto jsme se rozhodli jít jinou cestou, omezit propagaci na minimum a peníze využít účelněji. Ostatně, jedním ze stěžejních bodů našeho programu je „zodpovědně hospodařit a smysluplně investovat“.

  Nešlo o nějak horentní částku, ale Chrudimáky nesponzoruje žádný bohatý podnikatel ani žádná velká politická strana. Za financování naší kampaně děkujeme Svobodným, dar hasičům byl z naší kapsy. Ale dali jsme ho rádi. Chápeme to jako projev uznání a poděkování za všechno, co pro nás dobrovolní hasiči dělají.

  Doufáme, že třeba pro příští volby inspirujeme další strany, aby místo vyhazování peněz za zviditelňování sebe sama přispěli na něco užitečného.

  5

  6

  8

 • Doručení petice za opětovné zajištění provozu Chrudimské nemocnice

  24.8.2022

  Dne 24.8. 2022 jsme osobně doručili petici za „Opětovné zajištění provozu Chrudimské nemocnice v plném rozsahu“ na podatelnu Pardubického kraje pro pana hejtmana JUDr. Martina Netolického, Ph.D. a na podatelnu NPK, a.s. pro pana MUDr. Tomáše Gottwalda, MHA. Petici podepsalo za pouhý měsíc jen v působnosti ORP Chrudim 7249 lidí; 490 osob podepsalo petici elektronickou. Vzhledem k tomu, že petice má více jak 1000 podpisů, očekáváme, že bude projednána na nejbližším jednání Zastupitelstva Pardubického kraje dne 20.9.2022.

  Plné znění petice:

  My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby byl opětovně zajištěn provoz Chrudimské nemocnice v plném rozsahu. Požadujeme zachování lékařské péče v této nemocnici minimálně na takové úrovni, na jaké byl v době před pandemií coronaviru, obnovení činnosti oddělení, jejichž provoz byl ukončen nebo omezen, tak, aby byla nemocnice opět plně funkční. V zájmu personálního zajištění nemocnice apelujeme na zřizovatele, aby respektoval potřeby zdravotníků, kteří se dlouhodobě na péči o pacienty podílejí, především aby snížil administrativní zátěž lékařů a zajistil nemocnici kvalitní management.

  Děkujeme.

  Děkujeme všem, kdo nemocnici svými podpisy podpořili. Obrovský dík těm, kteří aktivně pomáhali se sběrem podpisů: osadním výborům v Medlešicích, Markovicích, ve Vestci a ve Vlčnově, lékařům v ordinacích, lékárnám a všem ostatním. Poděkování patří i všem starostům, kteří svým spoluobčanům podepsání petice umožnili a dali jim svobodu vlastního rozhodování.

  Img_20220918_104310

  Img_20220919_233728

 • Venkovní posezení před Ginger Coffee barem

  18.8.2022

  Vzniklo další venkovní posezení pro ty, co si rádi dají kávu a něco sladkého v Ginger Coffee Baru na nádraží. Žádost o povolení dvou venkovních stolečků s párem židliček byla nejprve zamítnuta se zdůvodněním, že

  -        dotace, která byla na rekonstrukci přednádraží, to neumožňuje

  -        Policie ČR se domnívá, že tam bude příliš úzký průchod

  -        mohly by si tam sedat „závadové“ osoby

  Úřední šiml dostal ohlávku a posezení funguje. Protože hlavní zásadou místostarosty Petra Lichtenberga, který tuto „předzahrádku“ prosadil, je, že „úředník by neměl živnostníkům házet klacky pod nohy“.

  Fb_img_1663626669202

  Fb_img_1663626685975

  Fb_img_1663626698614

  Fb_img_1663627244557

chrudimaci2022.cz

logo